Warning: Division by zero in /home/www/skotsko.org/www/skotsko.org/lib/view/View.php on line 992
Katedrály jižní Anglie

Katedrály jižní Anglie

Katedrála v Gloucesteru interiér

Katedrály jižní Anglie

Gotické katedrály a kultovní místa jižní Anglie.
Pro objednávku prosím zvolte termín zájezdu

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd autokarem, ubytování a nocleh v hotelu v Belgii.

2. den: Trajekt do Doveru, přejezd do SALISBURY, město v anglickém hrabství Wiltshire, místo osídlené již v pravěku a obývané antickými Římany. Zdejší katedrála ze 13. století je považovaná za zázrak rané a vrcholné gotiky v Anglii. Věž katedrály, vysoká 123 m, je jednou z nejvyšších ve Velké Británii. Ve sbírkách katedrální knihovny je uschována listina Magna Charta, nejvýznamnější dokument středověké Anglie. Ubytování a noc v hotelu.

3. den: Dopoledne WELLS. Malé město v hrabství Somerset, jehož jméno je odvozeno ze tří zřídel zasvěcených svatému Ondřeji. Ve středověku byly pramenům přisuzovány léčivé vlastnosti. Důkladná prohlídka gotické katedrály, která byla postavena v letech 1175 až 1490. Wellská katedrála má řadu pozoruhodností, v interiéru se nachází arkáda, jejíž oblouk míří špičkou k podlaze, fasáda je zdobena stovkami soch, stavba má jednu z největších kolekci středověkého malovaného skla, tzv. vitrají. Jde o jedinečné dílo, které v mnoha ohledech nemá v gotickém umění Evropy obdobu. Odpoledne benediktinské opatství GLASTONBURY (Glastonbury Abbey), imponující torzo středověké stavby. GLASTONBURY je spojeno s legendami o králi Artušovi a rytířích svatého Grálu, protože toto místo bývá spojováno s bájným Avalonem. Katedrála v EXETERU v hrabství Devon na jihozápadě Anglie, noc v hotelu.

4. den: Dopoledne BATH - město bylo už za starých Římanů vybudováno kolem přírodních horkých pramenů. Od alžbětinské do georgiánské doby to bylo výletní místo pro bohaté, pro které tady vznikla řada architektonicky zajímavých staveb. Bath je po Londýně nejnavštěvovanějším městem Velké Británie. Odpoledne BRISTOL - prohlídka katedrály, která je halovou stavbou, kdy boční lodě jsou stejně vysoké jako hlavní loď a chór. Jde o hlavní příklad halového kostela v Anglii. Zastávka u Clifton Suspension Bridge - unikátní visutý most. Nocleh v hotelu.

5. den: Dopoledne GLOUCHESTER - prohlídka katedrály (mimořádné dílo pozdní gotiky tzv. perpendicularní styl). Zastávka v AVEBURY - prohlídka unikátní megalitické památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Odpoledne WINCHESTER, který je centrem hrabství Hampshire a ve středověku to bylo jedno z nejvýznamnějších měst jižní Anglie. Tomuto postavení také odpovídá velkolepá katedrála s nejdelší hlavní chrámovou lodí mezi gotickými katedrálami v Evropě, noc v hotelu.

6. den: DOVER - návštěva hradu Viléma Dobyvatele a anglických králů. Odpoledne trajekt do Evropy. Nocleh v hotelu v Německu. 

7. den: Cesta do Prahy,  zastávka v Německu (atraktivní výstava nebo významný památkový objekt), příjezd do Prahy kolem 23.00 hodiny.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • dopravu autokarem
 • služby průvodce
 • osobní audio systém
 • 6x ubytování v hotelu
 • 6x snídaně

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku a renesance, autor série knih o katedrální gotice a počátcích renesančního umění v západní Evropě. K zájezdu doporučujeme přečtení knihy Petra Kováče Katedrála v Chartres (2015), kde je velká kapitola o katedrále ve Wellsu.

FOTOGALERIE

Pro objednávku prosím zvolte termín zájezdu

CK SLAN tour

SLAN tour jedním z nejstarších českých cestovních kanceláří - byla založena již v roce 1990 a od prvních dnů existence se zaměřuje na zájezdy za poznáním do zemí celého světa. Dlouhodobě se také zaměřujeme na poznávací zájezdy do netradičních destinací především v Asii a Jižní Americe.
Již od svého vzniku se také zaměřujeme na klasické pobytové zájezdy - katalog Dovolená u moře obsahuje pobyty a zájezdy do Chorvatska, Francie, Itálie a Španělska.
Od roku 1995, kdy se speciálně věnujeme zájezdům za sportem, využilo služeb CK SLAN tour více než 20.000 sportovních fanoušků, převážně z České republiky, ale také ze Slovenska, Švédska, Itálie, Německa, Maďarska, Polska i dalších zemí.
KONTAKTY CK SLAN TOUR:
 • tel.: (+ 420) 312522702
 • mob.: (+ 420) 604255018
 • e-mail: info@slantour.cz
 • web: www.slantour.cz

Skotsko

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie. Skotsko nabízí řadu zajímavostí, ať již středověké hrady a katedrály, megalitické památky, krásné přírodní scenérie, nebo skvělou Whisky.
Mezi nejzajímavější místa, které byste rozhodně při svých návštěvách neměli vynechat patří hlavní město Edinbourgh, nejkrásnější údolí ve Skotsku Glencoe, souostroví Orkneje, jezera Loch Ness či Loch Lomond, kaple Rosslyn či zámky Iveraray Castle a Glamis Castle.
SKOTSKO - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
 • Rozloha: 78,772 km2
 • Počet obyvatel: 5,2 miliónu
 • Hlavní město: Edinburgh (420,000 obyvatel)
 • Národnosti: Keltové, Anglo-Sasové
 • Jazyk: Angličtina(úřední), Keltština
 • Hlava Státu: Queen Elizabeth II