Warning: Division by zero in /home/www/skotsko.org/www/skotsko.org/lib/view/View.php on line 992
Londýnské výstavy a galerie

Londýnské výstavy a galerie

Londýn

Londýnské výstavy a galerie

Rafael a svět vrcholné renesance, Tomáš Becket a Svět moderní civilizace očima malíře Turnera.
Pro objednávku prosím zvolte termín zájezdu

POPIS ZÁJEZDU

K 500. výročí smrti malíře Rafaela připravila londýnská Národní galerie velkou výstavu umělcovy celoživotní tvorby, která ho poprvé představí jako malíře, kreslíře, architekta a designera. Na výstavě se podílí nejslavnější instituce jako je pařížský Louvre, Vatikánská muzea, Uffizi, Národní galerie ve Washingtonu a madridské Prado.
Malíř Rafael Santi patří k hlavním představitelům vrcholné renesance, který spojil dva protiklady: sošný styl sochaře Michelangela a poetický pohled na svět malíře Leonarda da Vinci. O Rafaelovi víme, že žil v Římě v družném vztahu s nejvyššími církevními hodnostáři, dokonce si měl brát za manželku neteř jednoho z kardinálů. Nejeden šlechtic, vévoda i král poníženě škemrali o jeho díla. Předčasná smrt Rafaela byla pro Řím šokem. Sám papež Lev X. usilovně plakal. Umělec za sebou zanechal obrovské umělecké dědictví, které bude v Londýně reprezentativně představeno v celé tvůrčí šíři.
Součástí programu budou i další atraktivní expozice: výstava středověkého umění k 850. výročí od zavraždění slavného arcibiskupa Tomáše Becketa v Britském muzeu a výstava Svět moderní techniky očima Turnera v Tate Britain, která představí nejslavnější Turnerovy obrazy, které v době romantismu předznamenaly vznik impresionismu.
Letecký zájezd do Londýna je současně zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila komentovaná návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odlet z Prahy do Londýna. Po příletu prohlídka centra Londýna a jeho památek. Pozdě odpoledne návrat do hotelu, nocleh.

2. den: NÁRODNÍ GALERIE: POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 15. - 18. STOLETÍ + VÝSTAVA RAFAEL
Po snídani dopoledne a odpoledne Národní Galerie: komentovaná prohlídka mistrů umění 15.-18. století bude kurzem dějin evropského malířství doby gotiky, renesance a baroka. Především se naše pozornost bude soustředit na tato mistrovská díla: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky). Návštěva výstavy Rafael Santi v londýnské Národní galerii - bilance díla velikána italské renesance. Pozdě odpoledne památky Londýna v okolí Národní galerie, zejména Westminsterské opatství a jeho umělecké poklady. Nocleh v hotelu.

3. den: BRITSKÉ MUZEUM: ARCHEOLOGICKÉ POKLADY STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU A UMĚLECKOHISTORICKÁ VÝSTAVA 850. VÝROČÍ SMRTI ARCIBISKUPA TOMÁŠE BECKETA
Po snídani dopoledne Britské muzeum - komentovaná prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší a nejcennější ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za div starověkého světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Odpoledne výstava věnovaná 850. výročí smrti arcibiskupa Tomáše Becketa s přehlídkou anglického umění doby románské, památky Londýna v okolí Britského muzea. Nocleh v hotelu.

4. den: TATE BRITAIN A VÝSTAVA VĚNOVANÁ TURNEROVI
Po snídani návštěva výstavy věnované nejslavnějším obrazům Turnera s motivy moderní techniky a rodící se moderní civilizace  v Tate Britain. Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851) velký předchůdce impresionismu. Jeho nejodváženější obrazy (jako je Déšť, pára a rychlost), které předznamenaly francouzský impresionismus, a téměř působí jako abstrakce, budou shromážděny na této výstavě. Jde o malby, které obdivoval i Monet, když společně s Pisarrem pobýval za francouzsko-pruské války v Londýně. Cenil si Turnerova zájmu o světlo, impresivní pocit z krajiny, barvy i volnou techniku olejomalby, která vyvolávala dojem lehkosti, jakou má akvarel. Pro zájemce možnost návštěvy výstavy věnované sochaři Rodinovi v Tate Modern. Volno v centru města, pozdě odpoledne odjezd z hotelu na letiště a večer odlet zpět do Prahy.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • leteckou dopravu Praha - Londýn - Praha
 • příruční zavazadlo (56 × 45 × 25 cm, max. 12 kg)
 • 3x nocleh v hotelu
 • 3x snídaně
 • služby průvodce
 • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • zavazadlo k odbavení (23 Kg)
 • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.


Orientační vstupné:

Britské muzeum - zdarma

Národní galerie - zdarma

Tate gallery - zdarma

Westminster Abbey  - ₤ 23 / os.


Městská doprava

V Londýně můžete cestovat následujícími dopravními prostředky:

 • Metrem
 • DLR (nadzemní linka metra)
 • Autobusem

FOTOGALERIE

Pro objednávku prosím zvolte termín zájezdu

CK SLAN tour

SLAN tour jedním z nejstarších českých cestovních kanceláří - byla založena již v roce 1990 a od prvních dnů existence se zaměřuje na zájezdy za poznáním do zemí celého světa. Dlouhodobě se také zaměřujeme na poznávací zájezdy do netradičních destinací především v Asii a Jižní Americe.
Již od svého vzniku se také zaměřujeme na klasické pobytové zájezdy - katalog Dovolená u moře obsahuje pobyty a zájezdy do Chorvatska, Francie, Itálie a Španělska.
Od roku 1995, kdy se speciálně věnujeme zájezdům za sportem, využilo služeb CK SLAN tour více než 20.000 sportovních fanoušků, převážně z České republiky, ale také ze Slovenska, Švédska, Itálie, Německa, Maďarska, Polska i dalších zemí.
KONTAKTY CK SLAN TOUR:
 • tel.: (+ 420) 312522702
 • mob.: (+ 420) 604255018
 • e-mail: info@slantour.cz
 • web: www.slantour.cz

Skotsko

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie. Skotsko nabízí řadu zajímavostí, ať již středověké hrady a katedrály, megalitické památky, krásné přírodní scenérie, nebo skvělou Whisky.
Mezi nejzajímavější místa, které byste rozhodně při svých návštěvách neměli vynechat patří hlavní město Edinbourgh, nejkrásnější údolí ve Skotsku Glencoe, souostroví Orkneje, jezera Loch Ness či Loch Lomond, kaple Rosslyn či zámky Iveraray Castle a Glamis Castle.
SKOTSKO - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
 • Rozloha: 78,772 km2
 • Počet obyvatel: 5,2 miliónu
 • Hlavní město: Edinburgh (420,000 obyvatel)
 • Národnosti: Keltové, Anglo-Sasové
 • Jazyk: Angličtina(úřední), Keltština
 • Hlava Státu: Queen Elizabeth II